Oтваряне на заявления за участие в ограничена процедура с предмет: Застраховане на застроени недвижими имоти-публична държавна собственост в управление на МО, БА и структури на пряко подчинение на министър на отбраната

На 07.12.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Министерството на отбраната, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, ще се проведе публично заседание за отваряне на заявления за участие в ограничена процедура с предмет: Застраховане на застроени недвижими имоти - публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, Българската армия и структури на пряко подчинение на министър на отбраната със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия”.

Желаещите да присъстват на публичното заседание следва да заявят участие в срок до 17:30 ч. на 06.12.2017 г. на e-mail: m.ivanova@mod.bg и d.darakova@mod.bg и на тел. 92 20 730, 92 20 796.