Отваряне на ценови предложения по проект 3RS31002–01

На 14.03.2018 г. от 16:00 ч. в сградата на Министерството на отбраната, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 (вход „Приемна МО“ откъм ул. Аксаков), ще се проведе публично заседание на комисия за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: Проектиране и авторски надзор за Проект „3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад”, във в.ф. 26 030 – Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).