Отваряне на ценови предложения по проект 3AF31046

На 01.12.2017 г. от 11:00 ч. в сградата на Министерството на отбраната, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, ще се проведе публично заседание на комисия за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строителство по проект 3AF31046 „Осигуряване на сграда за личния състав (ЛС) на AGSR авиацията“ по NSIP.

Желаещите да присъстват на публичното заседание следва да заявят участие в срок до 10:00 ч. на 01.12.2017 г. на e-mail: m.d.ivanova@mod.bg и на тел. 92 20 703, 92 20 749.