Отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти 3AF31020 и 3AF31025 по NSIP

Отварянето на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за AGSR авиация“ и 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ във в.ф. 26 030 – Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), ще бъде извършено в 10:00 часа на 05.01.2018 г. в сградата на Министерство на отбраната в град София, ул. „Дякон Игнатий“ 3.

Заявки за присъствие се приемат до 17:00 часа на 04.01.2018 г. на тел. 02 9220703 или имейл m.d.ivanova@mod.bg.