7 Дек. 2017

Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 – рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-068
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне без публикуване на обявление
Краен срок за подаване на оферти: 18.12.2017 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: М. Маринов тел. 02 92 20656 e-mail: m.i.marinov@mod.bg