27 Ноем. 2017

Доставка на алфа спектрометрична система и индивидуален дозиметър

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-067
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти: 19.12.2017 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Е. Шаламанова; тел.: 02 92 20655; e-mail: e.shalamanova@mod.bg