29 Септ. 2017

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МО по РС № СПОР-8/16.05.2017 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-046
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Министерството на отбраната“ по  Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. за „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” сключено от ЦОП
Вид на ОП: Чл. 82, ал. 4 от ЗОП (вътрешен конкурентен избор)
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:
от 13.59 ч. на 29.09.2017 г. до 13:59 на 09.10.2017 г. (електронно подаване)
Лице за контакт: К. Грънчаров, тел. 02 92 20638, e-mail: 
k.grancharov@mod.bg