25 Септ. 2017

Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, за нуждите на МО по РС № СПОР-7/16.05.2017 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-045
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Чл. 82, ал. 4 от ЗОП (вътрешен конкурентен избор)
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:  04.10.2017 г. - 23:59 ч.(електронно подаване)
Лице за контакт: К. Грънчаров, тел. 02 92 20638, e-mail: k.grancharov@mod.bg