19 Окт. 2017

Доставка на масла, смазки и специални течности

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-044
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие:
21.11.2017 г. - 17:30 ч.

Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg