13 Септ. 2017

Доставка на вещево имущество по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-041
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура по чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 16.10.2017 г. – 17:30 ч.
Номер на досието: 21-38-281
Лице за контакт: Л. Узунов, тел. 02 92 20654, e-mail: l.uzunov@mod.bg