15 Май 2017

Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2018 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-014
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок
 за подаване на оферти: 19.06.2017 г. - 17:30 ч.

Лице за контакт: Е. Донева, тел. 02 92 20668, e-mail
e.doneva@mod.bg