19 Дек. 2016

Придобиване на лицензи за софтуер за работни станции за БА

Номер-МО: 
MO-DOA-2016-065
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 20.01.2017 г.
Вид на ОП: Открита процедура
Лице за контакт: Д. Стойчев, тел.: 02 92 20664, e-mail: d.stoychev@mod.bg