14 Апр. 2016

Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас

Номер-МО: 
MO-DOA-2016-013
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:
 на 14.06.2016 г.
 - 16.00 ч.
Сключени договори: ВИ 54-25/10.07.2017 г.; ВИ 54-26/10.07.2017 г.; ВИ 54-27/10.07.2017 г.; ВИ 54-28/10.07.2017 г.