18 Авг. 2015

Доставка на хранителни продукти и напитки

Номер-МО: 
MO-DIO-2015-054
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Промяна на основание чл. 27 а  от ЗОП: С Решение за промяна № 111/01.09.2015 г. са променени части от документацията на обществената поръчка, които са публикувани по-долу.
Промяна на основание чл. 27 а, ал. 9, т. 2 от ЗОП: с Решение за промяна №158/20.11.2015 г.
Лице за контакт: А. Николова, тел. 02 92 20641, e-mail: a.e.nikolova@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon 18.08.2015 Решение № 99/17.08.2015 г.173.24 KB18/08/2015
PDF icon 18.08.2015 Обявление1.44 MB18/08/2015
PDF icon 18.08.2015 Документация с приложения № 1 и № 25.82 MB18/08/2015
Файл 18.08.2015 Приложение 1 - Образци на документи83.74 KB18/08/2015
PDF icon 18.08.2015 Приложение 3 - ТС П 87.2038.1411.26 MB18/08/2015
PDF icon 18.08.2015 Приложение 4 - ТС ВКВПД 4318/07.05.20154.02 MB18/08/2015
PDF icon 18.08.2015 Приложение 5 - Прогнозни количества и стойности 5.1. до 5.4.11.84 MB18/08/2015
PDF icon 18.08.2015 Приложение 5 - Прогнозни количества и стойности 5.5. до 5.16.3.9 MB18/08/2015
PDF icon 18.08.2015 Приложение 6 - Споразумение УД 05-7/2015366.18 KB18/08/2015
Package icon 02.09.2015 Променени документи с решение № 1111.47 MB02/09/2015
PDF icon 20.11.2015 Решение № 158/20.11.2015 г. за промяна281.36 KB20/11/2015
PDF icon 24.11.2015 Разяснение 1197.02 KB24/11/2015
PDF icon 27.11.2015 Разяснение 2280.53 KB27/11/2015
PDF icon 27.11.2015 Разяснение 3160.09 KB27/11/2015
PDF icon 07.12.2015 Разяснение 436.66 KB07/12/2015
PDF icon 08.12.2015 Разяснение 5241.48 KB08/12/2015
PDF icon 26.01.2016 Публично заседание протокол 1451.87 KB26/01/2016
PDF icon 26.01.2016 Закрити заседания протокол 1998.39 KB26/01/2016
PDF icon 08.08.2016 Протокол по чл. 72 от ЗОП (отм.)2.96 MB08/08/2016
PDF icon 08.08.2016 Протокол от разглеждане на доп. документи по плик 1 и плик 22.68 MB08/08/2016
Package icon 08.08.2016 Решение № 90/05.08.2016 г. за класиране3.93 MB08/08/2016
PDF icon 08.08.2016 Решение № 91/05.08.2016 г. за прекратяване1.15 MB08/08/2016