1789/„Хидроизолация на външните стени и покрива на съоръжение – връх Ботев, Стара планина”

 

На 03.11.2017 г. от 10:00 часа в главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, започва работа на комисия за извършване на подбор на подадените заявления за участие в процедура с предмет 1789/„Хидроизолация на външните стени и покрива на съоръжение – връх Ботев, Стара планина”.