Настоящият раздел съдържа текущите процедури на Министерството на отбраната, публикувани след 01.10.2014 г.

Съобщения

Текущи процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-DOA-2017-044 Доставка на масла, смазки и специални течности 19.10.2017 г. 00164-2017-0038
MO-DOA-2017-057 Доставка на "Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1", "Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1" и "Изстрел с инертна граната за 73 мм оръдие 2 А – 28 на БМП-1" 16.10.2017 г. 00164-2017-0037
MO-DOA-2017-059 Придобиване на компютри за БА 13.10.2017 г. 00164-2017-0033
MO-DOA-2017-058 Доставка на компютърна техника и периферия 13.10.2017 г. 00164-2017-0032
5-NSIP-2017-P Проектиране и авторски надзор за Проект „3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад”, във в.ф. 26 030 – Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) 13.10.2017 г. 00164-2017-0036
MO-GDInfrO-3-2017-008 1789/„Хидроизолация на външните стени и покрива на съоръжение – връх Ботев, Стара планина” 12.10.2017 г. 00164-2017-0035
MO-DOA-2017-060 Доставка на резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse 12.10.2017 г. 00164-2017-0034
MO-DOA-2017-055 Доставка на автомобилни гуми 12.10.2017 г. 00164-2017-0031
MO-DOA-2017-054 Доставка на йон-мобилен спектрометър 10.10.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-053 Доставка на пликове и бланки 06.10.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-052 Доставка на канцеларски материали 06.10.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-048 Доставка на раници многофункционални, пустинен тип, ръкавици кожено-плетени без пръсти, черни и ръкавици защитни с цвят бежов (пясъчен) 02.10.2017 г. Чака се решение за откриване.
MO-GDInfrO-3-2017-007 “1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации - Илиянци” 02.10.2017 г. 9068822
MO-DOA-2017-047 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи), за нуждите на МО по РС № СПОР-9/30.05.2017 г. сключено от ЦОП 29.09.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-046 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МО по РС № СПОР-8/16.05.2017 г. 29.09.2017 г. Не се прилага
4-NSIP-2017-PC Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range „Изграждане на полигон за ръчни гранати” във в. ф. 32 450 – Мокрен 27.09.2017 г. 9068695
MO-DOA-2017-045 Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, за нуждите на МО по РС № СПОР-7/16.05.2017 г. 25.09.2017 г. Не се прилага
3-NSIP-2017-C Изпълнение на строителство по проект 3AF31046 „Осигуряване на сграда за личния състав (ЛС) на AGSR авиацията“ по NSIP 21.09.2017 г. 00164-2017-0030
2-NSIP-2017-P Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за AGSR авиация“ и 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ по NSIP 20.09.2017 г. 00164-2017-0029
MO-DOA-2017-041 Доставка на вещево имущество по обособени позиции 13.09.2017 г. 00164-2017-0028
MO-DOA-2017-042 Извънгаранционна поддръжка на изделия и системи за криптографска защита на Министерство на отбраната 04.09.2017 г. 00164-2017-0027
MO-DOA-2017-043 Публикуване на обяви на Министерството на отбраната за търгове за продажба на недвижими имоти с отпаднала необходимост за МО и за търгове за отдаване под наем на имоти или части от имоти в управление на МО в два национални ежедневника 28.08.2017 г. 9067732
MO-DOA-2017-040 Техническа поддръжка и ремонт с обособени позиции 21.08.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-039 Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност" 14.08.2017 г. 00164-2017-0026
MO-DOA-2017-038 Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и др. по РС № СПОР-428/26.10.2015 г. на ЦООП 09.08.2017 г. Не се прилага
MO-GDInfrO-3-2017-006 1550/Текущо поддържане на писта за излитане и кацане /ПИК/, местостоянки за самолети /МС/ и пътеки за рулиране /ПР/ във в.ф. 28 000 - Граф Игнатиево“ - рамково споразумение 03.08.2017 г. 9067559
MO-GDInfrO-3-2017-005 ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ 1563/ГСМ - ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЯВАНЕ НА СТАЦИОНАРЕН СКЛАД ЗА ГСМ ВЪВ В.Ф. 24 490 – АСЕНОВГРАД 02.08.2017 г. 00164-2017-0025
MO-DOA-2017-036 Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17 02.08.2017 г. 00164-2017-0023
MO-GDInfrO-3-2017-004 Ремонт на Сграда № 1 – Щаб на ВР 1276 – гр. „Шумен“ 28.07.2017 г. 00164-2017-0022
MO-DOA-2017-032 Утилизация на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия 26.07.2017 г. 00164-2017-0021
MO-DOA-2017-035 Доставка на нерециклирана копирна хартия по РС на ЦОП № СПОР-427/26.10.2015 г. 24.07.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-033 Изработване на наградни знаци 24.07.2017 г. 9066565
MO-GDInfrO-3-2017-003 ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ „ВР2927 ЧАСТИЧНО РАЗРУШАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПРИСТРОЙКАТА КЪМ АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ –СТАРА ЗАГОРА, УЛ. „СВЕТИ КНЯЗ БОРИС I №55“ 21.07.2017 г. 9066493
MO-DOA-2017-028 Доставка на "Дизелов мотокар с товароподемност 6000 кг." и "Дизелов мотокар с товароподемност 25000 кг." 14.07.2017 г. 00164-2017-0019
MO-GDInfrO-3-2017-002 Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора 13.07.2017 г. 9066232
MO-DOA-2017-029 Доставка на лицензи за сървърен софтуер 05.07.2017 г. 00164-2017-0018
MO-DOA-2017-027 Доставка на 7,62 мм патрон обр. 43 г. – халосен със загъвка 29.06.2017 г. 00164-2017-0015
MO-DOA-2017-004 Консумативи и резервни части за хардуер 12.06.2017 г. 9065165
MO-DOA-2017-013 Застраховане на застроени недвижими имоти – публична държавна собственост със застраховки „Пожар“ и „Природни бедствия“ за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. 05.06.2017 г. 00164-2017-0013
MO-DOA-2017-014 Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2018 г. 15.05.2017 г. 00164-2017-0009
MO-DOA-2016-067 Сервизно поддържане на автомобилна техника 27.12.2016 г. 00164-2016-0055
MO-DOA-2016-065 Придобиване на лицензи за софтуер за работни станции за БА 19.12.2016 г. 00164-2016-0054
MO-GDInfrO-3-2016-010 „1915/Изграждане на нови сгради и ремонт на сграден фонд в Специализиран учебен център „Црънча”. 27.10.2016 г. 00164-2016-0049
MO-DOA-2016-013 Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас 14.04.2016 г. 00164-2016-0018
MO-DOA-2016-012 Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Хасково, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив и Сливен 14.04.2016 г. 00164-2016-0019
MO-DIO-2015-054 Доставка на хранителни продукти и напитки 18.08.2015 г. 00164-2015-0039
MO-GDInfrO-2-2015-001 Охрана на имоти в управление на Министерство на отбраната 08.05.2015 г. 00164-2015-0014